braziliaans

 

Casa Brasil Holanda, afgekort CBH, is een NGO zonder winstoogmerk die wordt gevormd door vrijwilligers. Zij werd in 1997 opgericht door muzikant Marcelo Godoy, journaliste Mara Parrela en beeldend kunstenares Lisa Godoy.

Het initiatief hiertoe kwam voort uit de behoefte van de Brazilianen om contact te blijven houden met de Braziliaanse cultuur, om in Nederland een keuze te kunnen maken voor een andere cultuur en om informatie te verkrijgen over de integratie in de Nederlandse cultuur.

 

De doelstellingen werden geleidelijk aan steeds breder en nu geeft CBH niet alleen ondersteuning en uitleg, maar helpt en informeert CBH Braziliaanse staatsburgers die (met of zonder papieren) in Nederland woonachtig zijn of hier tijdelijk verblijven, onder andere door hen wegwijs te maken en naar bevoegde instanties in Nederland te verwijzen, om hen op deze wijze een waardig en gezond welzijn te garanderen.

CBH is één van de oprichtende leden van het Platform van Latijns-Amerikaanse Organisaties in Nederland (POLH), waarin het tevens de functie vervult van enige vertegenwoordiger van de Portugese taal. Het POLH omvat 10 Latijns-Amerikaanse organisaties in Nederland die zich bezighouden met sociaal en cultureel werk gericht op en bestemd voor Latijns-Amerikanen. Voorts maakt CBH actief deel uit van Het Wereldwijde Netwerk van Brazilianen.


CBH neemt reeds sinds 1990 deel aan het Zomercarnaval in Rotterdam met de bedoeling de integratie van de Braziliaanse gemeenschap in Nederland te bevorderen en Brazilië op de kaart te zetten.


Het thema Vrouwen vormt een uiterst belangrijk onderwerp binnen de gebieden waarop CBH actief is.  Het informatie, preventie - en onderzoeksproject Joana is de meest active bezigheid van CBH met betrekking tot dit thema.

 

Migratie is ook een kernpunt van CBH. Via het project van reintegratie in het land van herkomst Maatwerk bij Terug hulp is aangeboden aan Braziliaanse migranten die terug naar Brazilië willen keren en daar een nieuw leven opbouwen.

 

Samenwerkingsverbanden aangaan en onderhouden is fundamenteel voor CBH, dat ervoor open staat de banden aan te halen met andere organisaties die affiniteit hebben met haar doelstellingen.

 

Een voorbeeld hiervan zijn de activiteiten die zijn verwezenlijkt in samenwerking met Diaspora Solidaria om het werk te laten zien dat wordt uitgevoerd door het Ângela Borba Fonds, dat zich toelegt op het doen van sociale investeringen met het oog op de bevordering en bescherming van de mensenrechten van vrouwen in Rio de Janeiro.